AKIRA BEACH RESORT LIPE SATUN THAILAND : Official Website

SPECIAL OFFERS

Lipe Satun Thailand

SPECIAL OFFERS

7APR

ONE DAY HOT DAY 50%

ฉลองรางวัลพิเศษ Gold Circle Award Winner 2016
อาคีราหลีเป๊ะรีสอร์ท จัดกรรมมหากรรมลดราคา Hot Day
สำหรับห้องพักทุกราคา Diamond Villa, Gold Access และ Silver Suite ลดทันที 50% เพียงไลค์แชร์ เพจอาคีรา ห้องมีจำนวนจำกัด !!

** กิจกรรมนี้มีผลเฉพาะวันที่ 24 มีนาคม 2560 เท่านั้น **

#sale #akiralipe #akiraliperesort #akiraresort #beach #pool #lipe #kohlipe #thailand #summersale